Like en follow ons

Het thema van 2018!

Van woensdag 19 september 2018 tot en met zondag 23 september 2018 wordt in de gemeente Waadhoeke in Franeker de 65e editie georganiseerd van de Agrarische Dagen!

De Agrarische Dagen kenmerken zich elk jaar door een bepaald thema. De afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld de volgende thema’s voorbij gekomen: AD verbindtVoortvarend ADAD Oogst en AD geeft je lucht

Voor 2018 is gekozen voor een zogenaamd F-feest. In dit geval een F8 feest. De afgelopen jaren zijn er, vanwege bijzondere gebeurtenissen die een bepaald jaar hebben plaatsgevonden / zullen plaatsvinden, zogenaamde F-feesten georganiseerd. Een dergelijk feest viel veelal ook samen met een jubileumeditie van de Agrarische Dagen. In 2018 bestaan de Agrarische Dagen niet alleen 65 jaar, maar is eveneens sprake van een gemeentelijke herindeling, en dus een nieuwe gemeente, de gemeente Waadhoeke. Naast dit gegeven staat Friesland sowieso in de kijker vanwege het feit dat Leeuwarden zich de Europese Culturele Hoofdstad van 2018 mag noemen en in dat kader door heel Friesland allerlei activiteiten worden georganiseerd om de nadruk te leggen op het cultuurhistorisch karakter.

Als AD comité hebben we gemeend voor 2018 de samensmelting tot één gemeente, de WaADhoeke met name centraal te stellen tijdens de Agrarische Dagen. Hierbij zal getracht worden alle inwoners van de nieuwe gemeente te laten kennis maken met de nieuwe gemeente, haar dorpen, haar stad, de inwoners en bedrijven!